Fiscaal

Home  >>  Fiscaal

Belastingaangiften

Wij verzorgen alle aangiften voor buitenlanders in Spanje die je maar kan bedenken, zowel voor bedrijven als particulieren. Wij worden geraadpleegd voor fiscale aspecten in Spanje door internationale accountants- en advieskantoren, gespecialiseerde kleine kantoren, vermogende families, bekende sporters, door grote bedrijven en kleine bedrijven, en door mensen die graag in Spanje willen wonen.

Vaak laten professionele adviseurs het ‘Spaanse deel’ van een advies uitwerken of beoordelen door lokale specialisten. Hier komen wij dan (graag) in beeld. Wij werken graag samen met je eigen adviseur, deze voegt ons advies met betrekking tot Spanje dan doorgaans in in zijn totaaladvies.

Soms geeft je adviseur aan dat het accent van het advies op Spanje zal liggen. In dat geval werken wij het advies in zijn geheel uit en leggen dat weer voor aan je huisadviseur.

Afstemming, kwaliteit en het realiseren van een ‘overall’ beeld zijn het uitgangspunt voor een optimale belangenbehartiging.

Emigreren naar Spanje

Als je naar Spanje wilt emigreren, heeft dit fiscale gevolgen. Zowel voor de inkomstenbelasting, de vermogensbelasting en erfrechten.

Van fiscaal belang zijn het emigratiemoment en de verdeling van de inkomsten en bezittingen over verschillende landen. Dit speelt met name bij hoge inkomens, grote vermogens, expats en internationale gezinssituaties (erfgenamen in andere landen). Het is van belang om inzicht in je nieuwe fiscale situatie te hebben. Vooral erfrechten kunnen hoog uitvallen. Als je weet waar je mee te maken krijgt, kun je je eigen situatie goed plannen en ook het beste regelen voor je erfgenamen.

Remigreren

Als je in Spanje woont, en je overweegt te remigreren, is het belangrijk om bekend te zijn met de speciale regelingen die Spanje op dit gebied kent. Dit geldt zeker als je een eigen woning hebt die je wilt verkopen. Een goede planning kan je tienduizenden euro’s belasting besparen. De boodschap is duidelijk: laat je goed adviseren en begeleiden, het kan je veel geld opleveren!