Euro Economics

Quality Partner Spain

Gunstige regeling voor buitenlandse werknemers in Spanje

Beckham regeling Spanje

Meer informatie vragen over de Beckham regeling? Stel vrijblijvend je vraag >

 

David’s beroemste goal in Spanje

 

De komst van de voetballer David Beckham naar Real Madrid viel samen met de introductie van een regeling om buitenlanders (‘buitenlands talent’) tijdelijk onder gunstige voorwaarden in Spanje te kunnen laten werken. De zaak werd in de pers belicht met David Beckham als voorbeeld en sindsdien wordt deze regeling ook wel de ‘Beckham regeling’ genoemd.

 

In 2015 is deze regeling gewijzigd en kunnen ironisch genoeg juist topsporters er geen gebruik meer van maken.

Niet-residententarief

 

De regeling houdt in dat als buitenlanders (niet-Spanjaarden) in Spanje te werk worden gesteld, dat hun inkomen dan tijdelijk met een vast en relatief laag tarief van 24% niet-residenten inkomstenbelasting kan worden belast in plaats van met de progressieve tabel voor residenten. Het verlaagde tarief geldt uitsluitend voor inkomens tot 600.000 euro, daarboven wordt het maximale ‘gewone’ progressieve tarief gehanteerd.

 

Deze tarieven zijn van toepassing op alle inkomsten, ook al wordt een gedeelte van de werkzaamheden in het buitenland uitgevoerd.

 

Als vuistregel geldt dat de regeling interessant is bij brutolonen vanaf circa 55.000 euro per jaar.

 

Vrijstelling buitenlands vermogen

 

Ook voor de vermogensbelasting wordt men geacht niet-resident te zijn zodat geen Spaanse vermogensbelasting is verschuldigd over het wereldvermogen (exclusief buiten Spanje gelegen onroerend goed), maar alleen over in Spanje gelegen vermogensbestanddelen waaronder met name in Spanje gelegen onroerend goed minus de daarmee verband houdende schuld.

 

Tevens is een algemene vrijstelling van 700.000 euro van toepassing.

Voorwaarden

 

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde inkomstenbelastingtarief gelden de volgende basisvoorwaarden:

 

  1. De betreffende persoon is in de 10 voorafgaande jaren geen resident in Spanje geweest.
  2. De emigratie naar Spanje is het gevolg van het accepteren van een baan waarvoor het noodzakelijk is dat hij/zij naar Spanje verhuist (en dit is vastgelegd in een verklaring die is opgesteld door de werkgever). Er kan sprake zijn van een nieuwe arbeidsovereenkomst met een Spaanse werkgever (met verzekeringsplicht in Spanje) of ook bij uitzending met behoud van de arbeidsovereenkomst met de Nederlandse werkgever (waarbij sprake kan zijn van verzekeringsplicht in Spanje of onder voorwaarden tijdelijk nog in Nederland).

 

Deze regeling is ook van toepassing op personen die naar Spanje komen in de hoedanigheid van bestuurder van een Spaanse vennootschap, met als voorwaarde dat deze bestuurder niet meer dan 25% van het aandelenkapitaal in bezit heeft.

 

Topsporters die naar Spanje komen zijn zoals eerder aangegeven tegenwoordig nadrukkelijk uitgesloten van de regeling.

Aanvraag en duur van de regeling

 

Het verzoek om gebruik te maken van deze regeling dient te worden ingediend binnen 6 maanden na ingang van de arbeidsrelatie. De regeling gaat in tijdens het jaar van vestiging in Spanje en blijft de daarop volgende vijf kalenderjaren van toepassing.

 

Inkomsten die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan de verhuizing naar Spanje zijn in Spanje niet onderhevig aan belastingheffing, tenzij Spanje afwijkende afspraken heeft gemaakt met het land waar de werknemer woonde vóór de verhuizing.

 

Eenzelfde regeling geldt voor de inkomsten na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze inkomsten zijn in desbetreffend belastingjaar vrij van Spaanse inkomstenbelasting mits het einde van de arbeidsovereenkomst binnen één maand na vertrek uit Spanje kenbaar wordt gemaakt bij de Spaanse Belastingautoriteiten.

Meer informatie of een vraag stellen?

 

Kom je mogelijk in aanmerking voor de Beckham regeling? Laat het ons weten. Wij kunnen dit snel beoordelen en alles voor je verzorgen.

 

Je vraag stellen kost je minder dan een minuut

Je krijgt binnen 1 werkdag reactie. Geen kostenGratis tips? Meld je aan:


Euro Economics Barcelona

Rambla de Catalunya 25
08007 Barcelona
+34 93 215 12 23
nienke.vanderpeijl@euroeconomics.com

Euro Economics Alicante

Calle Benlliure 2
03530 La Nucia | Alicante
+34 96 502 07 76
marieke.vandenboom@euroeconomics.com

Euro Economics Girona

Rambla Vidal 15
17220 St. Feliu de Guíxols | Girona
+34 97 232 22 52
niels.vanderlinden@euroeconomics.com

Euro Economics Madrid

Príncipe de Vergara 73
28006 Madrid
+34 91 521 73 48
dick.roest@euroeconomics.com

Euro Economics Mallorca

San Miguel 46
07002 Palma de Mallorca
Tel. +34 97 12 27 959
vincent.werner@euroeconomics.com

Euro Economics Marbella

Calle Jacinto Benavente 23
29601 Marbella
+34 95 285 93 80
barbara.ingenbleek@euroeconomics.com

Euro Economics Holding

Rambla de Catalunya 25
08007 Barcelona
+34 93 100 42 04
jeroen.oskam@euroeconomics.com