Euro Economics

Quality Partner Spain

Gunstige regeling voor buitenlandse werknemers in Spanje

Beckham regeling Spanje

Meer informatie vragen over de Beckham regeling? Stel vrijblijvend je vraag >

 

David’s beroemste goal in Spanje

 

De komst van de voetballer David Beckham naar Real Madrid viel samen met de introductie van een regeling om buitenlanders (‘buitenlands talent’) tijdelijk onder gunstige voorwaarden in Spanje te kunnen laten werken. De zaak werd in de pers belicht met David Beckham als voorbeeld en sindsdien wordt deze regeling ook wel de ‘Beckham regeling’ genoemd.

 

In 2015 is deze regeling gewijzigd en kunnen ironisch genoeg juist topsporters er geen gebruik meer van maken. In 2023 is de regeling weer gewijzigd vanuit de ingevoerde wet voor startups en kan er in meer gevallen en door meer personen gebruik van worden gemaakt.

Niet-residententarief

 

De regeling houdt in dat, wanneer je vanwege werk naar Spanje verhuist, je inkomen dan tijdelijk (max. 6 jaar) met een vast en relatief laag tarief van 24% niet-residenten inkomstenbelasting kan worden belast in plaats van met de progressieve tabel voor residenten. Het 24%-tarief geldt uitsluitend voor looninkomen tot 600.000 euro, daarboven wordt een tarief van 47% gehanteerd.

 

Deze tarieven zijn van toepassing op het wereldwijde inkomen uit arbeid, dus ook wanneer een gedeelte van de werkzaamheden in het buitenland worden uitgevoerd. De regeling is doorgaans fiscaal interessant bij een brutoloon vanaf circa 55.000 euro per jaar.

 

De progressieve tarieven voor andere Spaanse passieve inkomsten als rente en dividend worden vanaf 2023 belast tussen 19 en 28%.

 

Wie kunnen gebruik maken van de regeling?

•   Werknemers die voor het accepteren van een baan naar Spanje moeten verhuizen. Het kan hier gaan om een dienstverband bij een Spaanse werkgever of een buitenlandse werkgever.

 

•   Digital nomads, waarbij de werkactiviteit op afstand wordt verricht met gebruikmaking van computer-, telematica- en telecommunicatiemiddelen en -systemen.

 

•   Bestuurders van een actieve Spaanse vennootschap.

 

•   Ondernemers die een innovatieve ondernemingsactiviteit uitoefenen die van bijzonder economisch belang is voor Spanje.

 

•   Hooggekwalificeerde beroepsbeoefenaars die diensten verlenen aan startups, of die zich bezighouden met opleiding, onderzoek, ontwikkeling en innovatie, en die hiervoor een beloning ontvangen die meer dan 40% bedraagt van het totale inkomen uit arbeid en/of de winst uit onderneming.

 

De betreffende persoon mag in de 5 voorafgaande jaren geen fiscaal resident in Spanje zijn geweest.

 

De regeling mag ook toegepast worden voor meeverhuizende gehuwde partners en kinderen tot 25 jaar, mits zij minder inkomen verkrijgen dan de persoon waarvoor de regeling is aangevraagd.

Vrijstelling buitenlands vermogen

 

Ook voor de vermogensbelasting wordt men geacht niet-resident te zijn zodat geen Spaanse vermogensbelasting is verschuldigd over het wereldvermogen, maar alleen over in Spanje gelegen vermogensbestanddelen waaronder met name in Spanje gelegen onroerend goed (zoals de hoofdwoning) minus de daarmee verband houdende schuld.

Tevens is een algemene vrijstelling van 700.000 euro van toepassing.

 

Aanvraag en duur van de regeling 

 

Het verzoek om gebruik te maken van deze regeling dient te worden ingediend binnen 6 maanden na ingang van de tewerkstelling in Spanje. De regeling gaat in tijdens het jaar van vestiging in Spanje en blijft de daaropvolgende vijf kalenderjaren van toepassing.

 

Bij vertrek uit Spanje dient de regeling tijdig te worden beëindigd.

Meer informatie of een vraag stellen?

 

Kom je mogelijk in aanmerking voor de Beckham regeling? Laat het ons weten. Wij kunnen dit beoordelen en alles voor je verzorgen.

 

Je vraag stellen kost je minder dan een minuut

Je krijgt binnen 1 werkdag reactie. Geen kostenGratis tips? Meld je aan:


EuroEconomics Barcelona

Rambla de Catalunya 25, Barcelona
+34 93 215 12 23
nienke.vanderpeijl@euroeconomics.com

 

EuroEconomics Alicante

Calle Benlliure 2, La Nucia | Alicante
+34 96 502 07 76
marieke.vandenboom@euroeconomics.com

 

EuroEconomics Girona

Rambla Vidal 15, St. Feliu | Girona
+34 97 232 22 52
niels.vanderlinden@euroeconomics.com

 

EuroEconomics Madrid

Príncipe de Vergara 73, Madrid
+34 91 521 73 48
dick.roest@euroeconomics.com

 

EuroEconomics Mallorca

San Miguel 46, Palma de Mallorca
Tel. +34 97 12 27 959
vincent.werner@euroeconomics.com

 

EuroEconomics Marbella

Calle Jacinto Benavente 23, Marbella
+34 95 285 93 80
barbara.ingenbleek@euroeconomics.com

 

EuroEconomics Santander

Isabel de Catolica 1, Santander
+34 94 215 02 55
rudi.plantinga@euroeconomics.com

 

EuroEconomics Sevilla

Calle Bailen 24, Sevilla
+34 95 455 12 05
sanne.vandenhurk@euroeconomics.com

 

IFAR Insurance & Finance

Rambla de Catalunya 25, Barcelona
+34 93 176 27 28
info@ifar.es

 

OTIS Legal Group Spain

Rambla de Catalunya 73, Barcelona
+34 93 272 50 98
info@otislegalgroup.com

 

EuroEconomics Holding

Rambla de Catalunya 25, Barcelona
+34 93 100 42 04
jeroen.oskam@euroeconomics.com