Euro Economics

Quality Partner Spain

[:en]

All in

We offer an all in service package for the Spanish branches of foreign mother companies. We provide accounting, tax administration and payroll services, and we also can take care of  labour contracts, legal secretariat and overall compliance.

We ensure that Spanish obligations are being fulfilled and we provide crystal clear reports to Spanish and foreign management teams. We will keep you informed about new developments and draw your attention to new obligations.

We can handle your tax returns and tax related duties, including VAT, income tax, corporation tax, local obligations and international tax issues. And of course, we will ensure that exemptions and incentives are applied.

In short, an ‘all in‘ service at one address.

Do you want more information? Call us at 0034 93 2151223 or send us an e-mail. You wil get an answer within one working day.[:nl]

All in

Wij kunnen alle werkzaamheden van je overnemen. Wij verzorgen boekhoudingen, belastingsaangiften, salarisadministraties en het opstellen en deponeren van jaarrekeningen. Ook verzorgen wij arbeidscontracten, juridisch secretariaat en de algehele compliance.

Wij zorgen voor het voldoen aan de Spaanse verplichtingen en verstrekken heldere rapportages aan het Spaanse en buitenlandse management. 

Wij houden je van ontwikkelingen op de hoogte en attenderen je op nieuwe verplichtingen – die wij vervolgens weer voor je kunnen verzorgen. Uiteraard zorgen we ervoor dat vrijstellingen en incentives worden benut en dat je bedrijf niet teveel belasting betaald.

Kortom, een ‘all in‘ dienstverlening op 1 adres.

Wil je meer informatie? Bel ons op 0034 93 2151223 of mail ons vrijblijvend. Je krijgt binnen één werkdag reactie. We zijn je graag van dienst.[:de]

All in

Wir können alle Arbeiten Ihres Unternehmens übernehmen. Wir führen die Buchhaltung, Steuerverwaltung, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, Erstellen und reichen Jahresabschlüssen ein.  Auch kümmern wir uns um Arbeitsverträge, Rechtssekretariat und vollständige Regelkonformität.

Wir sorgen für das Einhalten von spanischen Verpflichtungen und erstellen Berichte an diespanische und ausländische Geschäfsführung.

Wir halten Sie über Entwicklungen auf dem Laufenden und benachrichtigen Sie über neue Verpflichtungen. Selbstverständlich sorgen wir dafür, dass rechtliche Steuerfreistellungen und – vorteile möglichst genutzt werden um Ihr Unternehmen möglichst steuerlich zu entlasten.

Kurzum, eine all-in Dienstleistung auf eine Adresse.[:es] 

All in

Nos podemos encargar de la contabilidad, la administración tributaria, la administración salarial y la preparación y presentación de cuentas anuales. Además, nos encargamos de la confección de contratos laborales, de la secretaría legal y del compliance general.

Nos aseguramos de que cumples con las obligaciones españolas y emitimos informes claros para la dirección tanto española como extranjera.

Te informaremos de los nuevos cambios legales y de las nuevas obligaciones. Por supuesto, nos aseguraremos de que se apliquen las exenciones y los incentivos pertinentes.

Resumiendo, un servicio ‘all in‘ en un sólo lugar.

¿Deseas más información? Llámanos al 93 2151223 o envíanos un email. Recibirás una contestación dentro de un día laborable. Estamos encantados de atenderte.[:]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.