Euro Economics

Quality Partner Spain

 

Schenken en Erven in Spanje

Nalatenschapsplanning omvat alle maatregelen die je kunt nemen om je nabestaanden goed verzorgd achter te laten en om je vermogen tijdens leven en bij overlijden fiscaal gunstig over te dragen naar je naasten.

Inzicht in de mogelijke belastingheffingen en beoordelen van testamenten zijn hier belangrijke onderwerpen.

Internationale nalatenschapsplanning

Bij emigratie naar Spanje is het van belang te weten welke impact de Spaanse wetgeving heeft in geval van overlijden. Naast het feit dat je mogelijk de (juridische) taal niet machtig bent, is deze complexe wetgeving lastig te interpreteren. Dit mede door de gebruikelijke uitzonderingen en de regionale verschillen in Spanje.

Een belangrijk voorbeeld is dat Spanje samenwoningspartners voor de erfbelasting standaard als ‘derden’ beschouwd, waardoor belastingtarieven tot twee keer zo hoog uit kunnen vallen.

Webblog Vision in Finance

Regels kunnen zo snel wijzigen dat het praktisch onmogelijk is om dit zelf bij te houden. Wanneer families niet tijdig actie ondernemen, kan een overlijden veel impact hebben op hun leven.

Gezien de hoeveelheid aan regelgeving en het belang van dit onderwerp voor onze relaties, geven wij op een aparte webblog – Vision in Finance – actualiteiten en relevante ontwikkelingen weer.

Wij bieden je tevens de mogelijkheid tot het stellen van je vragen of het maken van een afspraak.

Inhoudelijk

Nalatenschapsplanning omvat onder andere fiscale en juridische advisering op het gebied van:

  • (internationaal) huwelijksvermogensrecht;
  • de begeleiding bij het opstellen van een testament dat uitvoerbaar is in de betrokken landen;
  • vermogensoverdracht tijdens leven;
  • het nemen van maatregelen ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit.

Werkwijze | Advies op maat

Op basis van een grondige inventarisatie van je situatie, verstrekken wij je een advies op maat.

Bezoek voor meer informatie Vision in Finance, bel ons op 0034 93 2151223 of stuur een mail naar onze contactpersoon Maartje Vissers.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.