COVID19: Zakelijke huur? Dit zijn de uitstelmogelijkheden

De Spaanse overheid biedt ondernemers de mogelijkheid om de betaling van zakelijke huur uit te stellen, indien de bedrijfsactiviteit als gevolg van de alarmtoestand bij overheidswege is stilgelegd (zoals bijvoorbeeld horeca of detailhandel) of indien bij doorgaande bedrijfsactiviteit de omzet ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar minimaal 75% gedaald is.

Renteloos uitstel

De maatregel staat huurders toe om de huursom die over de duur van de afgeroepen alarmtoestand verschuldigd is renteloos uit te stellen en gedurende de twee jaar volgend op het einde van de alarmtoestand in 24 gelijke termijnen af te lossen. De verhuurder kan alternatieve oplossingen aanbieden, zoals bijvoorbeeld een huurverlaging.

Niet voor alle (ver)huurders, voor wie wel?

De maatregel is alleen van toepassing op zelfstandige ondernemers (zogenaamde autónomos) en het MKB (PYMES).

Uitsluitend publieke verhuurorganisaties en “grote verhuurders” zijn verplicht om het uitstel van de huur te accepteren. Onder “grote verhuurders” vallen alle eigenaren die minimaal 10 huurobjecten exploiteren of in totaal meer dan 1.500m2 aan bedrijfsruimte verhuren.

Wanneer is de eigenaar van het pand een “grote verhuurder”?

Er is geen eenduidig register of database voor deze categorie verhuurders. Indien je denkt dat deze maatregel op uw huurovereenkomst van toepassing is, dan kun je het uitstel onder deze maatregel het beste bij je verhuurder aanvragen. Krijg je een negatief antwoord en twijfel je, dan zijn er verscheidene registers en publieke databanken die geraadpleegd kunnen worden die met redelijke zekerheid de situatie van de verhuurder aantonen.

Hoe vraag ik uitstel aan?

Je dient de aanvraag binnen een maand, dus voor 23 mei 2020, bij je verhuurder in te dienen. Wij kunnen je hierbij helpen. Afhankelijk van je situatie kan de verhuurder bijvoorbeeld belastingcertificaten of inzage in de boekhouding opvragen om te bepalen of je inderdaad recht heeft op dit uitstel.[:]