Digitaal informeren, persoonlijk afsluiten

Eén van de pijlers van de strategische plannen van verzekeringsmaatschappijen anno 2019 is de digitalisering, maar het afsluiten van een verzekering gebeurt in de meeste gevallen niet online.

Persoonljk
Het is binnen de sector steeds gebruikelijker dat consumenten producten kunnen afnemen via virtuele kanalen. Maar ondanks dat de digitale verkoop stijgt, worden de meeste polissen nog altijd persoonlijk afgesloten bij een verzekeringsagent.

In de praktijk gebruiken consumenten internet om zich te informeren over de voorwaarden die de verschillende maatschappijen bieden, maar vervolgens bezoeken zij persoonlijk een kantoor of agent om hun verzekering ook daadwerkelijk af te sluiten.

De meest verkochte online verzekeringen zijn autoverzekeringen en zorgverzekeringen.

Bron: Expansión.