Minimum kapitaal Spaanse BV naar 1 euro

Het oprichten van een SL in Spanje is nu nog laagdrempeliger

Van 3.000 euro naar 1 euro

Het minimum kapitaal van een Spaanse Sociedad Limitada – SL, te vergelijken met de Nederlandse BV – wordt verlaagd van 3.000 euro naar 1 euro.

Het doel is om de drempel te verlagen om vennootschappen op te richten en om zo de dynamiek van de economie te bevorderen.

Weinig beperkingen 

Er worden enkele voorwaarden gesteld maar die vallen op zich wel mee:
  • Indien er winst wordt gemaakt dient er jaarlijks minimaal 20% naar de verplichte reserves te gaan totdat er alsnog een eigen vermogen van 3.000 euro is bereikt. Pas daarna mag de volledige winst als dividend worden uitgekeerd.
  • Bij liquidatie van de vennootschap geldt wel een verantwoordelijkheid van de aandeelhouders voor bepaalde schulden tot 3.000 euro.

Technisch faillissement 

Ook bij vennootschappen met een aandelenkapitaal (formeel: sociaal kapitaal) van 1 euro geldt dat als er door verliezen een negatief eigen vermogen ontstaat, dat er dan sprake is van een technisch faillissement.
Het bestuur dient de aandeelhouders dan om een oplossing (zoals bijstorting kapitaal) te verzoeken, en als dat niet lukt de vennootschap te liquideren.
Indien een bestuurder dat niet volgens vastgestelde procedures doet en binnen de gestelde termijnen ontstaat er bestuurdersaansprakelijkheid.

Mening EuroEconomics

Wij juichen initiatieven die ondernemerschap en de economie bevorderen toe. Spanje blijft dat hard nodig hebben.

Voor buitenlandse bedrijven die in Spanje dochterondernemingen vestigen, kan het aanhouden van een hoger aandelenkapitaal voordelen blijven bieden (terwijl de kosten bij oprichting vrijwel niet hoger liggen).
Zo zal de SL toch direct liquiditeit nodig hebben om eerste kosten te betalen, komt een bepaald eigen vermogen steviger over richting banken, klanten en leveranciers, en ook als een bepaald niveau country managers wenst te worden aangetrokken zal die liever het avontuur aangaan met bedrijven die niet op een kapitaal van 1 euro gebaseerd zijn.
Per bedrijf, activiteit en verwachte aanloopinvesteringen kan dit individueel bepaald worden.

Meer informatie over dit onderwerp

Wil je meer informatie over dit onderwerp of heb je een andere vraag die je ons voor wil leggen?

Stel ons makkelijk en vrijblijvend je vraag.

Je krijgt binnen één werkdag reactie

Er zijn hier geen kosten aan verbonden en je bent van harte welkom.