Spanje stelt nóg strengere voorwaarden aan tijdelijke arbeidscontracten

Ondanks de al jarenlange averechtse resultaten

Ondanks dat Spanje al een starre arbeidsregelgeving heeft én tot de landen met de hoogste werkeloosheid van de EU behoort, heeft Spanje nóg strengere beperkingen opgelegd aan tijdelijke arbeidscontracten.

Tijdelijke contracten alleen nog als uitzondering

Het uitgangspunt van de Spaanse regering is dat werknemers standaard een vast contract moeten hebben en dat het alleen in enkele uitzonderlijke situaties nog mogelijk is om hen een tijdelijk contract aan te bieden.

Zo blijft het in voorspelbare situaties (zoals beurzen, congressen) mogelijk om tijdelijk personeel aan te nemen, echter met een limiet van slechts 90 dagen per jaar, berekend over het gehele personeelsbestand (hoe groot je bedrijf ook is!).

In situaties die niet te voorzien zijn (zoals tijdelijke projecten, vervanging wegens vakantie van andere werknemers), kan tijdelijk personeel worden aangenomen met een limiet van 6 maanden. In de toekomst kan deze periode misschien worden verlengd in het geval van bepaalde CAO´s.

In beide situaties is het echter van groot belang dat in het contract nauwkeurig wordt aangegeven wat de precieze reden is en hoe deze reden gerelateerd is aan de duur van het contract.

Tijdelijke contracten zonder geldige reden kunnen zoals te doen gebruikelijk in Spanje leiden tot aanzienlijke boetes, oplopend tot zelfs 10.000 euro per werknemer.

Los daarvan blijven wij Spanje een geweldig land vinden :).