C19 Update Spanje: Faciliteren tijdelijke ontslagen en werktijdverkortingen (ERTE)

De Spaanse regering heeft op dinsdag 17/03/20 nieuwe economische noodmaatregelen afgekondigd om het bedrijfsleven en werknemers in deze moeilijke periode een helpende hand te bieden. Hieronder vatten we de belangrijkste maatregelen samen:

Tijdelijke ontslagen en werktijdverkorting (ERTE)

Force majeure / overmacht: bedrijven die tijdelijk arbeidscontracten dienen te ontbinden of werktijden te verkorten als direct gevolg van de afgekondigde noodtoestand (bijvoorbeeld verplichte stillegging activiteiten, sluiting winkels, geen toelevering grondstoffen, etc) kunnen hiervoor snel en zonder veel administratieve rompslomp een aanvraag indienen bij de autoriteiten.

Productieve, organisatorische en technische redenen: indien de arbeidscontracten tijdelijk worden ontbonden of de werktijden worden verkort als indirect gevolg van de afgekondigde noodtoestand (bijvoorbeeld minder vraag naar producten of diensten) dan dient dit eerst te worden overeengekomen met een afvaardiging van de werknemers. Deze afvaardiging moet binnen 5 dagen worden samengesteld en vervolgens dient de aanvraag binnen 7 dagen aan de autoriteiten te worden gepresenteerd.

In beide situaties zullen de autoriteiten binnen een termijn van 5-7 dagen uitspraak doen.

De betreffende werknemers zullen gedurende de ERTE een werkloosheidsuitkering ontvangen en ze dienen na afloop van de crisis weer onder dezelfde voorwaarden als voorheen in dienst te worden genomen.

Afdrachten sociale premies

Bedrijven met minder dan 50 werknemers die gebruik maken van een ERTE (zie hierboven) zijn gedurende de periode dat deze ERTE duurt, vrijgesteld van de afdracht van werkgeverspremies voor de inactieve werknemers of ingekorte werkdagen. Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers geldt een vrijstelling van 75%.

De vrijstelling van de werkgeverspremies aan de Seguridad Social geldt uitsluitend in het geval van een ERTE als gevolg van force majeure/overmacht.

Om van die vrijstelling gebruikt te kunnen maken dient het personeelsbestand tenminste 6 maanden na hervatting van de werkzaamheden op peil te blijven.

Vragen?

Mail ons makkelijk en vrijblijvend je vraag. Kan gewoon in het Nederlands.

Je krijgt binnen een dag reactie. Geen kosten.