Woning kopen in Spanje? Dit zijn je belastingen

Deze informatie is voor als je in Spanje woont. Als je een vakantiewoning in Spanje hebt maar niet in Spanje woont zijn dit je belastingen.

Belastingen tijdens bezit van je woning in Spanje

Als je eigen woning je hoofdwoning is, oftewel waar je woont en waar je ingeschreven bent, dan is deze vrijgesteld voor de inkomstenbelasting.

De waarde van de woning moet wel worden opgegeven in de aangifte vermogensbelasting. Er geldt een algemene vrijstelling van 700.000 euro die voor een eigen woning verhoogd mag worden met 300.000 euro.

Belangrijk is dat deze vrijstellingen per regio in Spanje kunnen verschillen. Als je die voor jou regio wilt weten, vraag het ons makkelijk.

Als je in Spanje woont en een tweede woning in Spanje bezit en deze niet verhuurd wordt, dan wordt er een forfaitair inkomen berekend dat bij het belastbare inkomen wordt opgeteld.

Dit forfait bedraagt 1,1% van de kadastrale waarde van de woning en 2% als de kadastrale waarde de laatste 10 jaar niet herzien is.

Het forfaitair inkomen moet jaarlijks worden opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting en wordt belast met de algemene tarieven.

Bij verhuur

Als je je woning verhuurt aan toeristen dan zijn de huurinkomsten belast met de algemene tarieven. Uitsluitend de direct aan de verhuur gerelateerde kosten zijn aftrekbaar.

Is er sprake van verhuur als hoofdwoning van de huurder, dan mogen de netto huurinkomsten – inkomen min kosten – op je belastingaangifte met 60% verminderd worden.

Dit is uiteraard een belangrijke fiscale faciliteit.

Bij verkoop

Bij verkoop van de woning is de winst belast met ‘belasting over rendementen en vermogenswinsten’. Dit noemen we voor het gemak ook wel de ‘lage tarieventabel inkomstenbelasting‘.

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel. Er is geen belasting over de verkoopwinst van toepassing in de volgende gevallen:

1.) Bij herinvestering van de winst in een nieuwe hoofdwoning (geen vakantiewoning). De voorwaarden voor deze vrijstelling is dat de woning die verkocht wordt de afgelopen drie jaar de ‘hoofdwoning’ moet zijn geweest en dat de gemaakte winst binnen twee jaar wordt geherinvesteerd.

2.) Wanneer de verkoper ouder is dan 65 jaar op moment van de verkoop van de woning. Ook hier moet de verkochte woning 3 jaar als hoofdwoning hebben gefungeerd.

Allemaal leuk en aardig maar …

Waar zit de genietfactor waar EuroEconomics het altijd over heeft?

Die is tweeledig:

Ten eerste helpen wij onze relaties om juridisch veilig en fiscaal optimaal hun woning te kopen of in vastgoed te investeren in Spanje.

Wij doen dit met eigen advocaten, juristen en fiscalisten. Wij kennen de angels en de adders en daar beschermen we je tegen.

Zo hebben onze relaties minder problemen en kunnen ze daardoor meer genieten van hun woning en van Spanje.

En ten tweede, als je je woning hebt:

We maken het je makkelijk en verzorgen graag je belastingsromsplomp.

Zo sparen we onze relaties tijd en ook hierdoor kunnen zij meer genieten van Spanje en hun woning.

Maar los daarvan is het doen van aangifte via ons ook best wel leuk (je zou er bijna zin in krijgen 🙂

Zie ook onze website Belastingen Spanje.

Kortom: 

We proberen tijd en problemen te besparen en hopen dat onze relaties net zo van Spanje genieten als wijzelf!

Wil je een woning kopen in Spanje? Mail ons, wij helpen je graag: team@euroeconomics.com