C19 Update Spanje: Tijdelijk onslagen werknemers behouden rechten

Werknemers raken recht op ‘paro’ niet kwijt

Bedrijven die tijdelijk arbeidscontracten moeten ontbinden of werktijden verkorten als direct gevolg van de afgekondigde noodtoestand (bijvoorbeeld verplichte stillegging activiteiten, sluiting winkels, geen toelevering grondstoffen, etc) kunnen hiervoor snel en zonder veel administratieve rompslomp een aanvraag indienen bij de autoriteiten. Deze procedure wordt een ERTE genoemd. 

Geen minimum duur arbeidsverleden

Werknemers die worden getroffen door een ERTE als gevolg van de coronacrisis, hebben recht op een werkloosheidsuitkering, zelfs als ze de afgelopen zes jaar niet minstens 360 dagen premie hebben bijgedragen (wat normaal wel een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor een uitkering) aan de Seguridad Social.

Bovendien wordt de tijd dat ze deze werkloosheidsuitkering ontvangen niet afgetrokken van de maanden dat ze recht hebben op een uitkering, mochten ze in de toekomst opnieuw werkloos raken. Aangezien openbare instanties in het land wegens de alarmtoestand gesloten blijven, is er besloten dat werknemers hun uitkeringen niet zelf hoeven aan te vragen. Het zijn de bedrijven die het verzoek moeten indienen namens alle werknemers die door de maatregel worden getroffen.

Bedrijven dienen uitkeringen aan te vragen

1. De SEPE heeft een sjabloon in Excel-formaat beschikbaar gesteld, dat bedrijven moeten invullen met de gegevens van de getroffen werknemers. Na voltooiing moet het elektronisch naar de SEPE worden verzonden.

2. Bedrijven moeten vervolgens bedrijfscertificaten toesturen (elektronisch, zoals tot nu toe ook het geval was).

De volgende link geeft toegang tot de SEPE-website die over deze maatregel rapporteert en die de aangegeven Excel-sjabloon bevat.

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html

Meer nieuws COVID-19 maatregelen Spanje

 

Vragen?

Mail ons makkelijk en vrijblijvend je vraag. Kan gewoon in het Nederlands.

Je krijgt binnen een dag reactie. Geen kosten.