Euro Economics

Quality Partner Spain

In toenemende mate worden boekhoudingen in het eigen bedrijf of op het eigen internationale hoofdkantoor gedaan. Dit zeker als er continu direct inzicht vereist is in bijvoorbeeld voorraden, debiteuren of totaalinzicht op groepsniveau. De boekhoudprogramma’s die dan worden gebruikt zijn vrijwel per definitie niet volledig afgestemd op het Spaanse boekhoudschema en specifieke Spaanse belastingaangiften.

Dit is geen probleem. Als boekhoudingen op andere systemen en in andere schema’s of talen worden bijgehouden, kunnen wij voor de omzettingen zorgen zodat ze aan de Spaanse verplichtingen worden voldaan.Accounting is increasingly done in-house by own employees or external professionals, or at international headquarters, especially when direct insight into stock and debtors or an overall insight at the group level is required on an on-going basis. Almost by definition, the accounting programs used are not fully adapted to the Spanish accounting scheme and to special Spanish tax Models.

This, however, is not a problem. We can convert accounts from other systems, schemes or languages​​ to comply with Spanish obligations.Cada vez más, se lleva la contabilidad dentro de la empresa o en la propia sede internacional, sobre todo si se requiere una visión directa y continua de las existencias y los deudores o una visión total a nivel de grupo. Casi por definición, los programas de contabilidad que se utilizan no están adaptados plenamente al régimen español o a las declaraciones fiscales específicamente españolas.

Esto no tiene por qué suponer un problema. Podemos trasladar las contabilidades de otros sistemas o idiomas para cumplir con las obligaciones españolas.In zunehmendem Maße wird die Buchhaltung im eigenen Unternehmen oder dem internationalen Hauptsitz erledigt. Besonders wenn ein kontinuierlicher, direkter Zugriff auf z.B. Bestände, Forderungen und Gesamtüberblick auf Gruppe Ebene erforderlich ist. Die dabei angewandte Buchhaltungsprogramme sind jedoch grundsätzlich nicht vollständig an die spanische Umstände angepasst.

Das ist unproblemaqtisch. Falls die Buchhaltung in anderen Systemen oder Sprachen geführt wird, können wir für die Anpassung sorgen, so dass alle spanischen Verpflichtungen eingehalten werden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.