Euro Economics

Quality Partner Spain

[:en]juridische begeleiding spanjeFoto: Cadiz

Belastingen als je buiten Spanje woont

XXX Engelse titel

XXX Link hieronder is nog van easytax

Do you have a question about taxes in Spain? Click here, answer within one business day. Easy, no costs.

Taxes if you rent the property in Spain

Rental income from a property in Spain is taxed in Spain. This means that tax returns must be made in Spain.

For non-residents, the fixed rate of 19% applies if they are resident in another European Union country. For residents from countries outside the European Union the rate is 24%.

Costs incurred to make the rental possible are deductible. However, this concerns a limited list of direct costs (for example, travel expenses to ‘inspect’ the property are excluded).

Taxes if you use the property only yourself

If the house is not rented out, a flat-rate income of 1.1% is granted on the cadastral value (and 2% if the cadastral value has not been revised in the past 10 years).

If you do not live in Spain but in another EU country, this flat-rate income is taxed at the non-resident rate of 19%. If you live in a country outside the European Union, you pay 24% about this ‘flat-rate income’ of 1,1% or 2%.

Municipal tax

There is also a municipal tax in Spain, the IBI. For more information about this, please refer to the relevant municipal taxes page.

Do you want us to take care of your tax returns?

Do you have a question or do you want clear information on how we can take care of your tax returns?

Let us know and click here.

We are happy to be of service to you.

You will receive a response within one working day

[:nl]juridische begeleiding spanjeFoto: Cadiz

Belastingen als je buiten Spanje woont

Makkelijk je vraag stellen? Klik hier. Vrijblijvend, geen kosten >

Veel Belgen en Nederlanders hebben een vakantiewoning in Spanje die al dan niet wordt verhuurd. In beide gevallen dienen in Spanje belastingaangiften te worden gedaan.

Belastingen als je de woning alleen zelf gebruikt

Als de woning niet wordt verhuurd, wordt er een forfaitair inkomen toegekend van 1,1% over de kadastrale waarde (en 2% als de kadastrale waarde de afgelopen 10 jaar niet is herzien).

Woon je niet in Spanje maar wel in een ander land van de Europese Unie dan wordt dit forfaitair inkomen belast met het niet-residententarief van 19%. Woon je in een land buiten de Europese Unie dan betaal je 24%.

Belastingen als je de woning in Spanje verhuurt

Verhuuropbrengsten van een woning in Spanje zijn belast in Spanje. Dit betekent dat er in Spanje belastingaangifte dient te worden gedaan.

Voor niet-residenten geldt het vaste tarief van 19% als zij resident zijn in een ander land van de Europese Unie. Voor inwoners van landen buiten de Europese Unie bedraagt het tarief 24%.

Kosten die worden gemaakt om de verhuur mogelijk te maken zijn aftrekbaar. Dit betreft echter een gelimiteerde lijst van directe kosten (reiskosten om de woning te ‘inspecteren’ vallen hier bijvoorbeeld buiten).

Gemeentelijke belasting

Er is in Spanje tevens een gemeentelijke belasting van toepassing, de IBI, die te vergelijken is met de Nederlandse OZB. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de betreffende pagina Gemeentelijke belastingen.

Wil je dat wij je belastingaangiften verzorgen?

Heb je een vraag of wil je vrijblijvend heldere Nederlandstalige informatie over onze tarieven en hoe wij je aangiften makkelijk kunnen verzorgen?

Laat het ons weten en klik hier. Wij zijn je graag van dienst.

Je krijgt binnen één werkdag reactie

[:]