Euro Economics

Quality Partner Spain

 

Due Diligence

Er kunnen diverse redenen zijn voor het doorlichten van de boekhouding van een dochterbedrijf in Spanje.

Dit kan door investeerders vereist worden, maar ook als vermoed wordt dat de boekhouding is verwaarloosd (dit komt regelmatig voor) of in geval van de mogelijk malversaties.

Wij kunnen je bijstaan van kleine controles van specifieke posten tot complete doorlichtingen. En uiteraard kunnen we de boekhouding en fiscaal-juridische situatie weer voor je op de rails zetten.

 

There may be several reasons to perform an official examination of financial accounts: it may be required by investors when they suspect accounting has been neglected (this happens regularly) or in the event of possible misconduct.

We can assist you with small examinations for specific entries or with complete audits. Of course, we can also put your accounting and fiscal/legal situation back on track.

Puede haber varias razones por las que sea deseable realizar una auditoría. Puede ser necesario para los inversores si se sospecha que la contabilidad ha sido descuidada (esto ocurre a menudo) o en caso de posible negligencia.

Podemos ayudarte con pequeñas revisiones de puestos específicos o con auditorías completas. Y, por supuesto, podemos actualizar tu situación contable y fiscal-legal.
¡Ponte en contacto con nosotros para más información o para recibir una oferta personalizada!

Aus verschiedenen Gründen kann eine Prüfung der Buchhaltung erforderlich sein. Dies kann z.B. von Investoren gefordert werden aber auch wenn vermutet wird dass die Buchhaltung vernachlässigt ist (dies kommt regelmässig vor) bei möglicher Unterschñagung.

Wir können Sie sowohl bei kleineren Prüfungen spezifischer Posten als auch bei kompletten Wirtschaftsprüfungen betreuen. Sebstverständlich können wir die Buchhaltung und steuerrechtliche Situation für Sie wieder auf den richtigen Kurs bringen.

Wünschen Sie weitere Informationen Kontaktieren Sie uns für Ihr maßgeschneidertes Angebot!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.