Salarissen

Home  >>  Salarissen

Ervaring: Het Spaanse arbeidsrecht, de opzet van salarisstroken en secundaire voorwaarden en beloningen verschillen wezenlijk met die in andere landen. Wij maken de vertaalslag van buitenlandse groepspolicies naar Spaanse regelgeving en verstrekken onze relaties maximaal inzicht.

Administraties

Wij zijn dé specialist als het om salarisadministraties gaat in Spanje waarbij met internationale aspecten rekening dient te worden gehouden.

Onze salarisadministratie is zodanig ingericht dat je er zelf geen omkijken naar hebt: salarisstroken, premieafdrachten, belastinghoudingen, verplichte formulieren, overzichten, journaalposten voor de boekhouding… Wij verzorgen alles voor je. On line & All in.

Wij zijn bekend met de verschillen tussen Spanje en andere landen, en wij leggen dit zo duidelijk mogelijk aan je uit.

Arbeidscontracten

Vanaf het moment dat het idee ontstaat om een medewerker aan te nemen, kunnen wij alles voor je verzorgen. Wij zijn gewend aan het op afstand verzorgen van de arbeidscontracten, het aanmelden van de medewerkers, zowel residenten als niet-residenten.

Wij zijn bekend met clausules die in andere landen kunnen worden toegepast maar in Spanje met een andere regelgeving geconfronteerd worden en wij weten hoe om te gaan met volmachten om aansprakelijkheidsrisico’s te beperken.

Uiteraard kunnen wij ook ontslagprocedures verzorgen (dat hoort nu eenmaal ook bij het zaken doen). Ook als de tekenbevoegden in het buitenland zijn. Wij kunnen het gehele traject begeleiden, steeds in het maximale belang van onze opdrachtgevers.

Expats

Voor expats zijn er vanaf het begin doorgaans bijzonderheden van toepassing. Zij hebben al een arbeidsverleden binnen het bedrijf, en de wens kan bestaan dat bepaalde rechten of beloningsvormen behouden dienen te blijven.

Verder kunnen er mogelijk gunstige fiscale regelingen van toepassing zijn. Ook kan het relevant zijn om te bezien in welk land er bij voorkeur premies dienen te worden afgedragen. Dit zijn belangrijke onderwerpen. Deze dienen goed in kaart te worden gebracht. Dit doen we graag.