C19 Update Spanje: Uitstel betaling sociale premies

Om ervoor te zorgen dat de liquiditeit van de Spaanse bedrijven gedurende de noodtoestand niet onder nog meer druk komt te staan, heeft de Spaanse overheid het mogelijk gemaakt de betaling van de sociale premies uit te stellen.

Met onmiddellijke ingang kan er door alle bedrijven, ongeacht de grootte of sector, uitstel worden gevraagd voor betaling van het werkgeversdeel van de sociale premies van de maanden maart, april, mei en juni 2020. De premie over maart dient eind april betaald te worden, uitstel dient voor 10 april aangevraagd te worden.

Voorwaarden

  • Het verzoek tot uitstel dient steeds voor de 10e van iedere maand te worden ingediend.
  • De uitgestelde premie wordt in gelijke delen gedurende 6 maanden afbetaald (dit is de huidige informatie, maar kan mogelijk nog versoepeld worden, zie hieronder).
  • De rente bedraagt 0,5%.
  • De eerste uit te stellen premie, over maart, betreft uitsluitend de periode 14/03-31/03. Uitstel dient voor 10 april aangevraagd worden.
  • Er mogen geen andere achterstallige betalingen of uitstelregelingen bestaan.
  • Er mag geen ERTE zijn aangevraagd (tijdelijke ontslagen en werktijdverkortingen).

De regering zal nog meer duidelijkheid geven over een moratorium-regeling (opschorting zonder rente) waarvoor dan mogelijk ook voor kan worden gekozen voor april, mei en juni. We zullen hierover informeren zodra er duidelijkheid is.

Belangrijk: de aangiften dienen wel tijdig ingediend te worden en het werknemersdeel van de premies, circa 6% van het bruto salaris, dient wel betaald te worden.

Hoe aan te vragen?

Vanzelfsprekend kan EuroEconomics het verzoek tot uitstel indienen. Aangezien de aanvraag moet plaatsvinden gedurende de eerste 10 dagen na afloop van de maand waar het uitstel betrekking op heeft, ontvangen we de opdracht daarvoor graag per maand en tenminste 4 werkdagen voor afloop van deze termijn.

 

Nederlandstalige updates van EuroEconomics over Covid-19 noodmaatregelen Spanje:

Vragen?

Mail ons makkelijk en vrijblijvend je vraag. Kan gewoon in het Nederlands.

Je krijgt binnen een dag reactie. Geen kosten.[:]